Addendum Examenreglement 2022-2023

Examenreglement 2023-2024

Jaarverslag 2022 Meerwegen scholengroep

Jaarverslag 2022 Meridiaan College

Klachtenregeling Meerscholen

Klokkenluidersregeling

Privacyreglement Meerscholen

Statuten Stichting Meerscholen

Vakantierooster 2023-2024

Medezeggenschap:

Reglement GMR Meerscholen

Medezeggenschapsstatuut Meerscholen

Huishoudelijk reglement GMR

 

 

 

 

Alle overige reglementen en andere belangrijke documenten zijn nog te vinden op de oude websites van Meridiaan College en Meerwegen scholengroep.