Bij Meerscholen staat het onderwijs open voor alle leerlingen. Al onze scholen stellen zich tot doel met hun onderwijs de persoonsvorming van leerlingen te bevorderen. Levensbeschouwelijke vorming is daar een wezenlijk onderdeel van. Gelijkwaardigheid en respect voor ieders overtuiging zijn het uitgangspunt. 
Op alle scholen draagt het onderwijs eraan bij dat leerlingen gestimuleerd worden hun eigen levensbeschouwelijke identiteit te ontwikkelen. 
  • Katholieke scholen geven onderwijs met inachtneming van de uitgangspunten die in de rooms-katholieke kerk worden aangehouden.  
  • Het onderwijs op de protestants-christelijke scholen wordt gegeven op protestants-christelijke grondslag. De bijbel is de inspiratiebron en leidraad voor activiteiten.
Hier mag ik groeien om mezelf te blijven,
mag ik uitproberen wat mij past.  

Leer ik hoe de toekomst in te lijven.  

Leer ik wat mezelf nog steeds verrast. 
 

Hier mag ik leren om mezelf te kennen,  

krijg ik kennis om op door te gaan.  

Leer ik beter aan mezelf te wennen,  

om straks mijn eigen weg te kunnen gaan.  

Hier sta ik nooit alleen, maar sta ik samen.  

Weet ik: zij voor mij en ik voor hen.  

Leer ik me voor fouten niet te schamen.  

Hier kies ik of ik loop of dat ik ren.  

In eigen tempo mag ik mij bekwamen.  

Hier leer ik steeds te weten wie ik ben. 

 

(tekst: Henk de Klerck, Meerscholen, Mavo Muurhuizen)