Onze identiteit

Onze scholen staan in de traditie van het bijzonder onderwijs en hebben een katholieke of protestants-christelijke identiteit. Iedere school geeft op eigen wijze invulling aan deze identiteit. Bij Meerscholen staat voorop dat iedere leerling welkom is en dat niemand wordt buitengesloten. Op al onze scholen wordt structureel aandacht besteed aan geloof en levensbeschouwing. Daarmee beogen we dat leerlingen kennis opdoen van verschillende religies en geloofsovertuigingen. Zo doende worden zij gestimuleerd hun eigen (geloofs)identiteit te ontwikkelen en zich positief te verhouden tot mede- leerlingen die hierin andere keuzes maken.