De uitgangspunten van waaruit een organisatie wordt bestuurd, noemen we de besturingsfilosofie. Die kun je vastleggen en op papier zetten, maar de besturingsfilosofie krijgt ook vorm in de manier waarop rectoren/directeuren en bestuurders met elkaar het gesprek voeren.


Meerscholen heeft als basisprincipe: ‘autonomie in verbinding’. Vanuit dit principe werkt het bestuur in 2023 de besturingsfilosofie uit. Onze scholen hebben een duidelijke taak: het bieden van het best mogelijke onderwijs in de brede zin van het woord (kwalificering, socialisering, persoonsvorming).

Het college van bestuur van Meerscholen is hiervoor eindverantwoordelijk. Daarnaast is het college van bestuur medeverantwoordelijk voor dekkend, kwalitatief hoogstaand, zo divers mogelijk en toekomstbestendig funderend onderwijs in de regio Amersfoort. We streven naar een goede samenwerking met partners in het jeugddomein, het vervolgonderwijs en andere belanghebbenden.