Meerwegen scholengroep en Meridiaan College gaan samen verder. Vanaf 1 januari 2023 vallen onze scholen onder één bestuur. 

Wat verandert er voor u?

Het is goed om te weten dat het de besturen zijn die samengaan en niet de scholen. De school van uw kind(eren) blijft gewoon dezelfde school. De waarde van de fusie is dat deze de school in staat stelt goed onderwijs te blijven geven. Dat is belangrijk voor de toekomst van uw kind(eren) en voor die van aankomende leerlingen.

Eigen visie en identiteit

Bijzonder is dat al onze scholen het onderwijs vormgeven vanuit hun eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Katholiek of protestants-christelijk: alle leerlingen worden gestimuleerd hun eigen identiteit te ontwikkelen. Wij delen kennis en waarderen verschillen. Juist daardoor kunnen we meer groeien.

Alles voor de leerling

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs en maken leerlingen bewust van hun medeverantwoordelijkheid voor een betere, inclusievere en meer duurzame samenleving. Alles staat in dienst van de leerlingen. Hun toekomst staat centraal, binnen onze scholen en binnen de stichting.