Meerscholen, 10 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk. Door samen te werken, kunnen wij leerlingen dichtbij huis een goed en divers onderwijsaanbod bieden. Van praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-gemengd, mavo, havo en vwo tot en met gymnasium.

Bij ons geeft iedere school het onderwijs vorm vanuit haar eigen visie en levensbeschouwelijke identiteit. Daardoor is er voor uw en uw kind echt wat te kiezen.

Goed leren, Goed leven en Goed samenleven dat zien wij als onze gezamenlijke opdracht.

Goed leren. We bedoelen daarmee dat het onderwijs aansluit bij de behoeften en talenten van uw kind. Dat zie je bij al onze scholen terug. Overal gaat het om de leerlingen en hun ontwikkeling.

Goed leven. Bij ons ontdekt uw kind wie ze is en ontwikkelt het zelfvertrouwen. Elke school legt daarbij eigen accenten. Maar de deur staat overal voor iedere leerling open en overal heerst een veilige sfeer, waarin uw kind zichzelf kan zijn.

Goed Samenleven. Onze scholen zijn méér dan een school. Ze staan midden in de samenleving en vormen zelf een samenleving in het klein. Wij vinden het heel belangrijk dat leerlingen zich tot elkaar leren verhouden. Daarom doen ze samen activiteiten, gaan ze op reis, samen ondernemen of projecten doen, stagelopen of zetten zich in voor maatschappelijke doelen.

Iedere school heeft ook zijn eigen specifieke kenmerken. Onder onze scholen vindt u informatie over wat de scholen allemaal te bieden hebben.