De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de uitvoering van dit beleid in de scholengemeenschap. Tevens is de raad van toezicht de werkgever van het college van bestuur. De raad van toezicht bestaat uit:
  • de heer J-E. van Driel (voorzitter)
  • mevrouw M.A. Vermeer-Hordijk (vice-voorzitter)
  • de heer R. Sänger
  • de heer R. Zondervan
  • mevrouw M. Hilhorst