WIJ ZIJN MEERSCHOLEN

Wij zijn Meerscholen. Tien scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort, Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. Meerscholen biedt alle leerlingen dichtbij huis goed onderwijs. Of je nu havo, praktijkonderwijs, gymnasium, vmbo-basis, vwo, vmbo-kader of mavo wil volgen; alles is mogelijk.
Bij Meerscholen geeft iedere school het onderwijs vorm vanuit de eigen onderwijsvisie en levensbeschouwelijke identiteit. Open katholiek of protestants-christelijk: leerlingen worden gestimuleerd hun eigen (geloofs)identiteit te ontwikkelen. Scholen, medewerkers en leerlingen bieden elkaar ruimte. We delen onze kennis en waarderen verschillen. Want juist daardoor kunnen we van elkaar leren en mee(r)groeien.
Er is nog meer dat ons bindt. Zo stellen we alles in dienst van de leerlingen: binnen de stichting en binnen de scholen. Hun toekomst staat centraal. We verzorgen kwalitatief goed onderwijs en stimuleren vertrouwen in jezelf en in de ander. Ook zien we het als een gezamenlijke opdracht om leerlingen bewust te maken van hun medeverantwoordelijkheid voor een betere, inclusievere en duurzame samenleving.
Die meerwaarde zie je terug in onze naam: Meerscholen. Omdat we samen meer kunnen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden vertellen hoe we bij Meerscholen willen zijn en willen handelen. Ze laten iets zien van ons DNA, onze professionele identiteit en hoe we samen meer willen zijn.

Vertrouwen Vertrouwen geeft vleugels. Bij Meerscholen hebben we een positief mensbeeld en geloven we in ieders intenties en bekwaamheid.

Vakmanschap Bij Meerscholen zijn we allemaal vakmensen die ernaar streven hun werk zo goed mogelijk te doen. We blijven onszelf professionaliseren.

Verbinding Bij Meerscholen ervaren we de kracht van verbinding. Gelijkwaardigheid is ons uitgangspunt. Dat we allemaal anders zijn, maakt ons nieuwsgierig. Juist daardoor kunnen we van elkaar leren en meer groeien.

Lef Lef zit in onze genen. Daarom werken we graag in het onderwijs: we hebben oog voor wat er is en dromen over hoe het anders en beter kan.