Samen weten we meer!

Contact formulier

Stichting Meerscholen
meerscholen@meerscholen.nl
033-4794040
Postbus 194
3800 AD AMERSFOORT

Bestuurssecretaris Stichting Meerscholen
secretariaat@meerscholen.nl 033-4794040

College van Bestuur Stichting Meerscholen
cvb@meerscholen.nl
033-4794040
Postbus 194
3800 AD AMERSFOORT

GCBO
Postbus 394
3440 AJ Woerden
070-3861697
info@gcbo.nl

Elke school heeft vertrouwenspersonen, in de schoolgids staan de namen en contactgegevens.

Voor de scholen ’t Hooghe Landt, Mavo Muurhuizen en Het Nieuwe Eemland:
OnzeVertrouwenspersoon, mevr C. van den Berg, 06-19665693c.vandenberg@onzevertrouwenspersoon.nl

Voor de scholen Corlaer College, Farel College, Corderius College, Oostwende College, Pro33 College, Het Element en Accent Praktijkonderwijs Nijkerk:
Perspectief Groep, mevr M. Sanderman, 0341-438700, marijesanderman@perspectief.eu

Commissie melden van een misstand en inbreuk op het Unierecht
www.onderwijsgeschillen.nl