Middel 1

Het Oostwende College is een school met een christelijke identiteit, veilig en kleinschalig met een open blik naar buiten.

Wij zijn een school voor iedereen en we staan voor ondernemend onderwijs. We kijken naar wat past bij onze leerlingen en wij geloven in hun capaciteiten.
Ook dagen wij onze leerlingen uit om initiatief te nemen en beter te presteren. Zo vormen wij een leef-, leer- en werkgemeenschap, waarbinnen iedere leerling maximaal wordt uitgedaagd en nieuwsgierig blijft om zich permanent te ontwikkelen.

In ons logo zie je ons ondernemend onderwijs terug in de golvende beweging: actief en vol enthousiasme vooruit, op weg naar een nieuwe uitdaging! Het verwijst ook naar het water en de geschiedenis van ons dorp en de omgeving.

vmbo

havo

vwo

Plecht 1
3751 WB Bunschoten​

033 - 2997400​

info@oostwende.nl​

“Een school voor iedereen!”
Het Oostwende College biedt
onderwijs dat aansluit bij jou.

Ondernemend, actief en energiek

Dit figuur staat voor de leerling die met frisse energie zijn/ haar omgeving verkent.

Golvend water

De lijnen zijn het golvende water verwijzen naar de geschiedenis van de omgeving en de Zuiderzee.

Blik naar buiten en zelfstandigheid

Onze leerlingen hun eigen koers laten bepalen en ze op eigen benen zetten is onlosmakelijk verbonden aan onze school.