Middel 1

Kleinschalig en toch alle ruimte: dat is Accent Nijkerk. Leerlingen op praktijkonderwijs verdienen onderwijs dat past bij hun karakter, kwaliteiten en leerbehoeften. Onderwijs dat aansluit op de leerling en ervoor zorgt dat de leerling een eigen plek vindt op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Door leerlingen vertrouwen en ruimte te geven kunnen zij zichzelf zijn én tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden. Wat kan een leerling al? Wat wil hij of zij leren? Hoe kunnen we de leerling daarin begeleiden? Geen leerling is hetzelfde, alles is maatwerk. Iedere leerling heeft talenten en kan zich ontwikkelen. Daar staan wij voor bij Accent praktijkonderwijs.

In het logo komt deze vorm van vertrouwen en
positiviteit terug. De vriendelijke ronde vormen, maar ook de vorm die omhoog wijst, zijn positief en geven richting. Het logo laat de kracht van de school zien.

praktijkonderwijs

Ds. Kuyperstraat 1
3863 CA Nijkerk

033 - 2458819

pro@accentnijkerk.nl

“Ruimte om te zijn & ruimte om te worden”
Leerlingen op praktijkonderwijs verdienen
onderwijs dat past bij hun karakter, kwaliteiten en
leerbehoeften.

Accentueren

Ergens een accent op te leggen is iets aanzetten én accentueren. Hieruit komt de vorm onder de A voort, de A wordt als het ware onderstreept. Deze vorm ondersteunt de kracht van Accent praktijkonderwijs.

Jezelf zijn met een doel

Deze vorm laat de diverse niveaus binnen de school zien, maar staat ook voor ‘ergens naartoe groeien met een doel’ en richting geven. Er zit structuur in de manier van werken.

Wat moeten we doen om ons doel te bereiken? ‘Door vertrouwen en ruimte te geven kunnen leerlingen zichzelf zijn en tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden.’

Jezelf zijn met een doel

Deze vorm laat de diverse niveaus binnen de school zien, maar staat ook voor ‘ergens naartoe groeien met een doel’ en richting geven. Er zit structuur in de manier van werken.

Wat moeten we doen om ons doel te bereiken? ‘Door vertrouwen en ruimte te geven kunnen leerlingen zichzelf zijn en tegelijkertijd groeien naar wie ze willen worden.’