MEERSCHOLEN
Nijkerk
Amersfoort
Bunschoten-Spakenburg
Accent
Praktijkonderwijs
Ds. Kuypersstraat 1
3863 CA Nijkerk
033 2458819
pro@accentnijkerk.nl
praktijkonderwijs
Leerlingen op praktijkonderwijs
verdienen onderwijs dat past bij
hun karakter, kwaliteiten en
leerbehoeften.
Leerlingen krijgen op het Farel
de kans om letterlijk en
figuurlijk over hun grenzen te
kijken en te leren.
Aandacht voor jouw
ontwikkeling.
Het Oostwende College biedt
onderwijs dat aansluit bij jou.
We hebben oog voor verschillen
en willen elkaar ontmoeten. We
werken met plezier en vanuit
veiligheid, zodat er ruimte is om
te ontdekken. We zien inzet
voor jezelf en de ander als basis
voor leren en ontwikkelen.
“Ruimte om te zijn & ruimte
om te worden”
Website
Corderius College
De Ganskuijl 105
3817 EZ Amersfoort
033 - 2473060
corderius@corderius.nl
mavo havo atheneum
gymnasium
Website
PRO33 college
Wij doen wat werkt”
Wiekslag 50
3815 GS Amersfoort
033 4450333
info@pro33college.nl
Website
praktijkonderwijs
Vwo
Farel College
Paladijnenweg 101
3813 DC Amersfoort
J.P. Sweelinckstraat 4
3816 PB Amersfoort
033 - 422 90 20
info@farel.nl
“Onbegrensd leren”
mavo
tweetalig onderwijs
havo
Website
Oostwende College
Plecht 1
3751 WB Bunschoten
033 - 299 74 00
info@oostwende.nl
mavo
havo vwo
“Een school voor iedereen!”
Website
T Hooghe Landt
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort
033-4559363
info@hooghelandt.nl
Een school waar wat te kiezen
valt, zodat jij helemaal wordt
voorbereid op jouw toekomst.
mavo havo vwo
Website
Corlaer College
Het Corlaer College biedt
eigentijds onderwijs voor
nieuwsgierige leerlingen.
Ds. Kuypersstraat 3
3863 CA Nijkerk
Henri Nouwenstraat 8
3863 HV Nijkerk
033-2456434
corlaer@corlaercollege.nl
Website
vmbo-basis/-kader vmbo-tl
atheneumhavo
Het Element
Hooglandseweg-Noord 55
3813 VD Amersfoort
(033) 472 82 03
info@hetelement.eu
Waar passie en talent
samenkomen”
Website
Mavo Muurhuizen
Zangvogelweg 4
3815 DL Amersfoort
033-4727721
info@mavomuurhuizen.nl
mavo havo
“Muurhuizen voor jou!”
“Ontwerp Jouw Toekomst!
Website
Website
Het Nieuwe
Eemland
“Bij ons valt wat te kiezen”
Daam Fockemalaan 12
3818 KG Amersfoort
033-4612984
info@hetnieuweeemland.nl
Website
Mavo
mavo havo vwo
gymnasium
vwo
vmbo-basis/-kader
vmbo-basis/-kader/-tl
Elke leerling die de school
verlaat, heeft een diploma dat
past bij zijn of haar capaciteiten
en talenten.
“Betrokken, verantwoordelijk,
veilig!”
“Goed dat jij er bent!”
In vier jaar tijd leren we je een
vak!
We willen dat leerlingen aan het
eind van de schoolloopbaan bij
ons op school zelfbewust zijn, zelf
aan het stuur zitten en midden in
de maatschappij staan en daar
op een positieve manier invloed
op uitoefenen.